אופניים חשמליים – האם רכב מנועי? פס"ד בו זכה התובע במליון שקלים עקב תאונת דרכים

motorcycle-40000_640 (1)

שלוש שאלות עמדו בפני בית משפט בנוגע לתביעה זו אשר התנהלה בייצוגו של עו"ד ישראל עובדיה.

האחת, קיומו של כיסוי ביטוחי כאשר במסגרת שאלה זו על בית המשפט היה לקבוע האם אופניים חשמליים נחשבים רכב מנועי או לא. השניה, מהי נכותו הרפואית והתפקודית של התובע והשלישית, מהם נזקיו של התובע.

בשאלה האם התובע, אשר רכב על אופניים חשמליים, נחשב הולך רגל או שמע נהג רכב מנועי. הנתבעים טענו כי דין התביעה להידחות שכן התובע נפגע עת רכב על גבי אופניים חשמליים שהם בבחינת "רכב מנועי" כמשמעות מונח זה  בחוק הפלת"ד ועל כן לא חלה עליהם חובת פיצוי. טענתם זו נסמכת על שנקבע בת"א (שלום כ"ס) 43305/07/16 פלוני נ' ישיר איי.די.איי חברה לביטוח. מנגד, טען עו"ד ישראל עובדיה, אשר ייצג את התובע, כי מדובר בהרחבת חזית אסורה, שכן הטענה לא נטענה מפורשות בכתב ההגנה וממילא הנתבעים מסתמכים על פסיקה שאינה מחייבת. בכל מקרה טען התובע כי קיימת פסיקה הפוכה ומפנה לת"א (שלום ת"א) 23489/01/13 וגם לת"א (שלום ת"א 52142/03/16, פסקי דין אשר פורסמו במאגרים המשפטיים (נבו).

עד פסק דין זה, סוגיית ההכרעה בכל הקשור לאופניים החשמליים כרכב מנועי בהתאם לחוק טרם הוכרעה, לפחות לא על ידי ערכאות שפסיקתן מחייבת את בית משפט השלום בזמן כתיבת פסק דינו.

בית המשפט, בחר להעדיף את גרסתו וטענותיו של עו"ד ישראל עובדיה והתובע, לפיה אין המדובר ברכב מנועי. לא זו אף זו, יש לזכור כי נכון למועד כתיבת שורות אלה, כמו גם במועד מתן פס"ד פלוני – אופניים חשמליים, עדיין אינם חלק מהגדרת כלי רכב מנועי המפורט בסעיף 1 לחוק הפלת"ד.

פסק הדין קבע כי חברת הביטוח של הרכב הפוגע מחוייבת לפצות את התובע בלמעלה מ-1.2 מליון ש"ח.

את התובע ייצג עו"ד ישראל עובדיה.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email

פסקי דין נוספים