זומנת להעיד?

אם קיבלת זימון ממשרדנו, לפיו עליך להתייצב לדיון, ראשית – לא צריך להילחץ!
העדות שתתבקש/י למסור היא לגבי נסיבות האירוע בגינו הוגשה תביעה (תאונה, הצפה, שריפה..). כאשר אתה תלווה על ידי עורך דין ממשרדנו לפני ובזמן הדיון.
עם קבלת הזימון יש ליצור קשר עם משרדנו באמצעות פרטי יצירת הקשר של משרדנו, המופיעים באתר ובמכתב הזימון. ככל שיש לך פרטים נוספים כמו תמונות ו\או עדים נוספים, יש להעביר את הפרטים למשרדנו. ככל שיש לך סיבה מוצדקת ומתועדת בגינה אין באפשרותך להתייצב לדיון שנקבע, יש להודיע על כך למשרדנו מיד, בצירוף התיעוד הרלוונטי (אישור רפואי, כרטיס טיסה, וכיו"ב), על מנת שנוכל לפנות במועד המוקדם ביותר לבית המשפט בבקשת דחייה. דחיית מועד הדיון תלויה בהחלטת בית המשפט בלבד, ורק לאחר אישורו יתאפשר לך לא להופיע לדיון.
נציין כי, החובה להתייצב לדיון היא חובה הקבועה בחוק והינה חלק מהתחייבויות על פי פוליסת הביטוח וכן, יש בה משום מעשה "מוסרי" על מנת שהצדק ייעשה.
במרבית המקרים, בית המשפט פוסק שכר עדות עבור עדותך בבית המשפט.